Adunarea Generala a Membrilor GAL VDS 23.07.2021

In data de 23.07.2021 a avut loc Adunarea Generala a Membrilor GAL VDS in Orasul Bechet.

 

Au fost supuse dezbaterii teme ce vizeaza implementarea SDL GAL VDS:

  • stadiul implementarii proiectelor depuse in cadrul sM19.2
  • stadiul implementarii proiectului ce vizeaza functionarea GAL (sM 19.4)
  • modificari tehnice si financiare - SDL GAL VDS v07