AFISAREA APELULUI DE SELECTIE NR.1/2023 M3/2B

In zilele de 10.07.2023 si 11.07.2023  au avut loc deplasari ale echipei GAL VDS la sediile UAT-urilor din teritoriul GAL in scopul afisarii apelului de selectie nr. 1/2023 aferente M3/2B (varianta  simplificata)  si a calendarului de lansare aferent M3/2B.