AFISAREA APELULUI DE SELECTIE NR.2/2023 M6/6A EURI

In zilele de 19.06.2023 si 20.06.2023  au avut loc deplasari ale echipei GAL VDS la sediile UAT-urilor din teritoriul GAL in scopul afisarii apelului de selectie nr. 2/2023 aferente M6/6A EURI(varianta  simplificata)  si a calendarului de lansare aferent M6/6A EURI.