Grup de Lucru LEADER Sinaia 04-05 decembrie 2018

Grup de Lucru LEADER - INFRASTRUCTURA SOCIALA, ASOCIERE (ART.35) SI COOPERARE - sM 19.3, Sinaia, 04-05 decembrie 2018.

In perioada 04-05 decembrie 2018 a avut loc la Sinaia Intalnirea Grupului de Lucru LEADER (Hotel Mara).

 

La aceasta conferinta au fost prezenti atat reprezentanti ai GAL-urilor din tara, cat si reprezentanti ai AFIR, AM PNDR, ai Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si ai retelei PEI - AGRI.

Au fost dezbatute teme de interes pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL VDS, cum ar fi:

Prezentarea conditiilor specifice conform Ghidului Solicitantului " Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din zona rurala si/sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori" AP5/ PI 9.vi/ OS 5.2;

A fost prezentata importanta inovarii si networking-ului si rolul PEI in contextul LEADER si a fost facuta o analiza a masurilor de Asociere aferente Art.35 din cadrul SDL-urilor.

Din partea GAL Valea Dunarii Sudolt au participat 2 membri ai echipei tehnice.