Comunicare + Instiintare pentru beneficiarii tuturor masurilor din cadrul SDL GAL VDS - referitoare la conditiile impuse de situatia de urgenta actuala (Covid-19)

Comunicare GAL VDS 18.03.2020

Informare GAL VDS - depunere DCP