INSTIINTARE - PENTRU BENEFICIARII MASURILOR FORFETARE (MASURA 3/2B SI MASURA 6/6A) DIN CADRUL SDL GAL VDS.

In atentia beneficiarilor masurilor forfetare din cadrul SDL GAL Valea Dunarii Sudolt!

Instiintare beneficiari