Despre noi

Despre noi

Prezentare GAL Valea Dunarii SUDOLT

Asociatia GAL Valea Dunarii SUDOLT este o ONG infiintata in anul 2016 ce joaca un rol esential în dezvoltarea microregiunii formata din cele 19 UAT-uri componente prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Axa LEADER.

Grupurile de Actiune Locala sunt reglementate de Regulamentele Europene ca structuri de dezvoltare locala, având ca obiectiv principal dezvoltarea zonelor unde sunt implementate.

În baza Acordului de finantare nr. C19401198011641711979/10.01.2017 semnat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), GAL Valea Dunarii Sudolt implementeaza proiectul “Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”(sM 19.4), în valoare de 728.903 euro.

In cursul lunii iulie 2021, urmare a evaluarii performantelor implementarii Strategiilor de Dezvoltare Locala, a fost alocata suma de 145.946 euro (bonusare suplimentara) catre GAL VDS. Aceasta a fost ulterior distribuita catre M4/2A "Investitii in exploatatii agricole si pomicole".

Valoarea totala a alocarii financiare pentru cele 10  9 masuri din SDL (sM 19.2) este de 2.915.698,00 3.061.644 euro defalcata dupa cum urmeaza:

  1. M1/1B Sprijin pentru implementarea inovarii si transferului de cunostinte  de catre Grupuri Operationale, in toate domeniile politicii de dezvoltare rurala - 67.605 euro

  2. M2/1B Cooperarea in scopul crearii si dezvoltarii formelor asociative pentru diversificarea activitatilor rurale - 67.605 euro M2/1A Consilierea fermierilor in vederea constituirii de forme asociative - 135.210 133.729,29 euro

  3. M3/2B Sprijin acordat tinerilor fermieri  din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt - 297.700 300.000 euro

  4. M4/2A Investitii in exploatatii agricole si pomicole - 437.041  428.717,8  428.305,09 574.251,09 euro

  5. M5/3A Sprijin pentru cooperarea pe orizontala si verticala  intre actorii din mediul rural pentru organizarea de lanturi scurte si piete locale - 67.605 122.014,27 euro

  6. M6/6A Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt - 332.000 350.000 euro

  7. M7/6B Sprijin pentru accesul populatiei din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt la informatie  prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populatiei din mediul rural - 100.000 120.000 119.659,45 euro

  8. M8/6B Intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor - 15.000  33.541,46 30.556,59 euro

  9. M9/6B Dezvoltarea satelor - 1.291.142 1.279.165.2 1.259.165.2  1.255.077,93 1.205.474,79 euro

  10. M10/6B Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea roma - 240.000  225.958,52 euro

Teritoriul ocupat de Asociatia GAL Valea Dunarii SUDOLT este încadrat în partea sud-estica a judetului Dolj.

Zona cuprinsa de Asociatia noastra formeaza un teritoriu omogen, fara discontinuitati teritorial-geografice si este format din comunele Afumati, Bârca, Bistret, Calarasi, Cârna, Catane, Gighera, Gângiova, Giurgita, Goicea, Macesu de Jos, Macesu de Sus, Negoi, Ostroveni, Sadova, Urzicuta si Valea Stanciului si orasele Bechet si Dabuleni, toate UAT-urile regasindu-se in judetul Dolj.

Populatie totala a teritoriului GAL: 73.670 locuitori*

Suprafata totala a teritoriului GAL: 1.525,76 km2*

Densitate populatie: 48,28 locuitori/km2

Parteneri GAL

Din parteneriatul public privat “Asociatia GAL Valea Dunarii Sudolt” fac parte 44  48  50 48 de membri dupa cum urmeaza:

- 19 parteneri publici: Orasele Bechet si Dabuleni si comunele Afumati, Bârca, Bistret, Calarasi, Cârna, Catane, Gighera, Gângiova, Giurgita, Goicea, Macesu de Jos, Macesu de Sus, Negoi, Ostroveni, Sadova, Urzicuta si Valea Stanciului, reprezentand 43,2% 39,58% 38% 39,58% din total.

-10 14 16 parteneri privati: SC Sunray SRL, II Usurelu Daniel, SC Fintan SRL, SC Catali Com Impex SRL, Turculeanu Adrian PFA, Popasuri Dunarene Societate Cooperativa, Altita Dabuleniului Societate Cooperativa, SC Dana Miti SRL, IF Segarceanu Eufrusina, Telcean Alin PFASC Kaizen Concept SRL, SC Eruralconcept SRL, SC Officecad SRL, SC Visual Vibes SRL, Telcean V. Petrescu George II, Patrana Luciana-Marilena PFA, reprezentând 22,7% 29,17% 32% 31,25% din total.

-15 parteneri reprezentanti ai societatii civile: Asociatia Rudezis, Fundatia pentru Dezvoltare a Economiei Sociale, Asociatia Cultural Artistica “Tinere Sperante”, Asociatia ecologica “GAIA”, Asociatia NASTA, Asociatia Dabuleni Împreuna pentru Viitor, Asociatia M.A.O., Asociatia Eurom Social Construct, Parohia Giurgita, Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara, Asociatia ABC Afumati, Parohia Goicea Mica, Parohia Bârca, Parohia Nedeia, Asociatia Crescatorilor de animale din Giurgita, reprezentând 34,1% 31,25% 30% 29,17% din total.

De la inceputul anului 2017, GAL Valea Dunarii Sudolt este membru in cadrul Federatiei Nationale a GAL-urilor din Romania, o entitate ce reprezinta interesele GAL-urilor la nivel national in relatia cu institutiile partenere.

 

Sediul GAL Valea Dunarii Sudolt din comuna Barca

 

HARTA GAL Valea Dunarii Sudolt

Copyright 2017 wattmedia