Informare cu privire la procedura de depunere a proiectelor

Informare cu privire la procedura de depunere a proiectelor

 

Conform "Procedurii de evaluare si selectie a proiectelor depuse la GAL Valea Dunarii Sudolt",

  • "In cazul in care valoarea proiectelor depuse este de cel putin 120% din valoarea alocarii financiare totale a masurii respective, sesiunea de depunere a proiectelor va fi inchisa."

In cazul in care in aceeasi zi lucratoare se depun mai multe proiecte ale caror valori insumate cu celelalte depuse in cadrul aceleiasi masuri depasesc 120% valoarea totala alocata masurii respective, se vor inregistra si vor trece in etapa de evaluare si selectie, chiar daca valoarea totala a tuturor proiectelor depuse in cadrul masurii respective depaseste plafonul de 120% din valoarea alocata masurii.

Aceasta informare este destinata solicitantilor ce vor depune proiecte in cadrul apelurilor urmatoare:

- 24 august 2017 - 22 septembrie 2017, pentru urmatoarele masuri aferente Strategiei de Dezvoltare Locala:

  • M3/2B "Sprijin acordat tinerilor fermieri din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt" 
  • M4/2A "Investitii in exploatatii agricole si pomicole"
  • M6/6A "Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt"

- 24 august 2017 - 21 decembrie 2017, pentru:

  • M9/6B "Dezvoltarea satelor" 

 

Informare