Masura 10/6B Apel nr 1/2018

Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea roma

APELUL DE SELECTIE nr. 1/2018

03.01.2018 - 01.02.2018 cu prelungire pana la 03.04.2018

ATENTIE!

La completarea Cererii de Finantare se va avea in vedere atasarea obligatorie a Formularului de Buget (HG 907/2016) imediat dupa A1 Cererea de Finantare.

La completarea Formularului de Buget se vor folosi maxim 2 zecimale!

Studiul de fezabilitate va contine in mod obligatoriu devize financiare.

Dosarele Cererilor de Finantare se vor depune la sediul GAL Valea Dunarii Sudolt in 3 exemplare (un original si doua copii, dintre care una va ramane la solicitant dupa ce va primi numar de inregistrare la GAL)!!!

 

A1 Cerere de finantare M10/6B

A1 FORMULAR BUGET HG 907/2016

A2 Studiul_de_Fezabilitate

A3 Recomandari_analiza_cost-beneficiu

A4 Contract_de_Finantare

A5 Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale

A6 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementarea_proiectului

A7 Declaratie pe propria raspundere  POCU

A8 DPR privind eligibilitatea solicitantului M10

Declaratie_privind_asigurarea_cofinantarii_proiectului

Fisa masurii

Ghidul solicitantului M10/6B