MASURA 10/6B APEL NR.2/2018

Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea roma

APELUL DE SELECTIE NR.2/2018

30.07.2018 - 31.08.2018

ATENTIE!

La completarea Cererii de Finantare se va avea in vedere atasarea obligatorie a Formularului de Buget (HG 907/2016) imediat dupa A1 Cererea de Finantare.

Studiile de fezabilitate/DALI vor contine in mod obligatoriu devize financiare.

La completarea Formularului de Buget se vor folosi maxim 2 zecimale!

Dosarele Cererilor de Finantare se vor depune la sediul GAL Valea Dunarii Sudolt in 3 exemplare (un original si doua copii, dintre care una va ramane la solicitant dupa ce va primi numar de inregistrare la GAL)!!!

 

Va recomandam ca înainte de a începe completarea cererii de finantare pentru apelul de selectie nr.2/2018 aferent  M10/6B - „Investitii in infrastructura sociala care vizeaza si minoritatea roma, sa va asigurati ca ati parcurs toate informatiile prezentate în Ghidul Solicitantului.

Va recomandam ca pâna la data limita de depunere a cererilor de finantare în cadrul prezentului apel de selectie sa consultati periodic pagina de internet www.galvds.ro , pentru a urmari eventualele modificari/interpretari ale conditiilor generale si/sau specifice, precum si alte comunicari/ clarificari pentru accesarea fondurilor în cadrul PNDR 2014-2020, Axa LEADER

A1 Cerere de finantare M10/6B

A1 FORMULAR BUGET HG 907/2016

A2 Studiul_de_Fezabilitate

A3 Recomandari_analiza_cost-beneficiu

A4 Contract_de_Finantare

A5 Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale

A6 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementarea_proiectului

A7 Declaratie pe propria raspundere  POCU

A8 DPR privind eligibilitatea solicitantului M10

Declaratie_privind_asigurarea_cofinantarii_proiectului

Ghidul solicitantului M10/6B

Fisa conformitate M10/6B

Fisa evaluare generala M10/6B

Fisa masurii M10/6B