MASURA 3/2B APEL NR 1/2018

Sprijin acordat tinerilor fermieri din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt

APELUL DE SELECTIE nr. 1/2018

27.03.2018 - 27.04.2018

ATENTIE!: Va rugam sa aveti in vedere consultarea Stadiului depunerii proiectelor in cadrul prezentului apel de selectie postat si actualizat zilnic la sectiunea "Anunturi" pentru veriicarea disponibilului ramas din Alocarea financiara totala (%)!!!

ATENTIE!: Calculul dimensiunii fermei la momentul depunerii proiectului se va calcula luand in considerare Declaratia de Suprafata APIA aferenta anului 2018!

 

V? recomand?m ca înainte de a începe completarea cererii de finan?are pentru apelul de selec?ie aferent  M3/2B - „Sprijin acordat tinerilor fermieri din teritoriul GAL Valea Dun?rii Sudolt”, s? v? asigura?i c? a?i parcurs toate informa?iile prezentate în Ghidul Solicitantului.

V? recomand?m ca pân? la data limit? de depunere a cererilor de finan?are în cadrul prezentului apel de selec?e s? consulta?i periodic pagina de internet www.galvds.ro , pentru a urm?ri eventualele modific?ri/interpret?ri ale condi?iilor generale ?i/sau specifice, precum ?i alte comunic?ri/ clarific?ri pentru accesarea fondurilor în cadrul PNDR 2014-2020, Axa LEADER

A1 Cerere de finantare M3/2B

A1.1 Coeficienti_Productie_Standard_2013_(aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018)

A2 Plan de Afaceri M3/2B

A3 Model_Contract_de_finantare

A4 - Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole_2017 (1)

A4 - Codul_bunelor_practici_agricole (1)

A5 Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_cond_artificiale

A6 DPR a solicitantului ca va comercializa 30% din produc?ie in cadrul unui lant scurt pentru CS6

A7 DPR a solicitantului ca va comercializa 30% din produc?ie din valoarea primei tran?e

A8 DPR a solicitantului ca va dobândi competen?e profesionale adecvate în maxim 24 de luni

A9 DPR a solicitantului c? îsi ia angajamentul ca va va deveni fermier activ

A10 DPR  privind comercializarea produc?iei pentru CS7

A11 DPR privind eligibilitatea solicitantului M3/2B

DPR privind evitarea crearii de conditii artificiale

Fisa conformitate M3/2B

Fisa evaluare generala si selectie M3/2B

Fisa masurii

GHIDUL SOLICITANTULUI M3/2B