Masura 7/6B Apel nr 1/2018

Sprijin pentru accesul populatiei din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt la informatie prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populatiei din mediul rural

APELUL DE SELECTIE NR. 1/2018

12.10.2018 - 09.01.2019  cu prelungire pana la 09.04.2019

ATENTIE!: Va rugam sa aveti in vedere consultarea Stadiului depunerii proiectelor in cadrul prezentului apel de selectie postat si actualizat zilnic la sectiunea "Anunturi" pentru veriicarea disponibilului ramas din Alocarea financiara totala (%)!!!

 

Va recomandam ca înainte de a începe completarea cererii de finantare pentru apelul de selectie aferent  M7/6B - „Sprijin pentru accesul populatiei din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt la informatie prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populatiei din mediul rural, sa va asigurati ca ati parcurs toate informatiile prezentate în Ghidul Solicitantului.

Va recomandam ca pâna la data limita de depunere a cererilor de finantare în cadrul prezentului apel de selectie sa consultati periodic pagina de internet www.galvds.ro , pentru a urmari eventualele modificari/interpretari ale conditiilor generale si/sau specifice, precum si alte comunicari/ clarificari pentru accesarea fondurilor în cadrul PNDR 2014-2020, Axa LEADER

A1 Cerere de finantare M7

A1.1 FORMULAR BUGET HG 907.2016

A2 Studiul_de_Fezabilitate-DALI

A3 Recomandari_analiza_cost-beneficiu

A4 Contract_de_Finantare

A5 Rezultate_finale_recensamantul_Populatiei_2011_Tabelul_nr.3

A6 Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale

A7 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

A8 DPR privind eligibilitatea solicitantului de actualizat

A9 Declaratie_privind_asigurarea_cofinantarii_proiect

A10 Declaratie date cu caracter personal GAL VDS

Fisa conformitate M7

Fisa evaluare generala M7

GHIDUL SOLICITANTULUI M7

Fisa masurii