Masura 8/6B Apel nr. 2/2018

Intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor

APELUL DE SELECTIE nr. 2/2018

18.09.2018 - 17.10.2018

ATENTIE!: Va rugam sa aveti in vedere consultarea Stadiului depunerii proiectelor in cadrul prezentului apel de selectie postat si actualizat zilnic la sectiunea "Anunturi" pentru veriicarea disponibilului ramas din Alocarea financiara totala (%)!!!

 

ATENTIE!

La completarea Cererii de Finantare se va avea in vedere atasarea obligatorie a Formularului de Buget (HG 907/2016) imediat dupa A1 Cererea de Finantare.

Studiile de fezabilitate/Memoriul Justificativ vor contine in mod obligatoriu devize financiare.

Dosarele Cererilor de Finantare se vor depune la sediul GAL Valea Dunarii Sudolt in 3 exemplare (un original si doua copii, dintre care una va ramane la solicitant dupa ce va primi numar de inregistrare la GAL)!!!

Va recomandam ca înainte de a începe completarea cererii de finantare pentru apelul de selectie aferent  M8/6B - „Intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor”, sa va asigurati ca ati parcurs toate informatiile prezentate în Ghidul Solicitantului.

Va recomandam ca pâna la data limita de depunere a cererilor de finantare în cadrul prezentului apel de selectie sa consultati periodic pagina de internetwww.galvds.ro , pentru a urmari eventualele modificari/interpretari ale conditiilor generale si/sau specifice, precum si alte comunicari/ clarificari pentru accesarea fondurilor în cadrul PNDR 2014-2020, Axa LEADER

 

Anexa 1 Cerere de finantare M8 pentru proiectele de investitii sau mixte

Anexa 1 Cerere finantare M8_6B - pentru proiecte servicii

Anexa 1.1 FORMULAR BUGET HG 907.2016 pentru proiectele de investitii

Anexa 1.2 Formular buget indicativ pentru proiecte servicii

Anexa 1.3 Formular buget indicativ totalizator pentru proiectele mixte

Anexa 2 Memoriu_Justificativ

Anexa 3 Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 4 C_1_1_Contract_de_Finantare_

Anexa 5 Rezultate_finale_recensamantul_Populatiei_2011_Tabelul_nr.3

Anexa 6  Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa 7  Model_Acord_de_Parteneriat

Anexa 8 DPR privind eligibilitatea solicitantului

Anexa 9 Declaratie_privind_asigurarea_cofinantarii_proiect

Anexa 10 DPR privind evitarea conditiilor artificiale

Anexa 11 Declaratie date cu caracter personal GAL VDS

Fisa conformitate M8

Fisa evaluare generala M8

Fisa masurii

GHIDUL SOLICITANTULUI M8

Printscreen_preturi de referinta_baza de date AFIR

Grafic calendaristic de implementare