MASURA 8/6B APEL NR.1/2019

Intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor

APELUL DE SELECTIE nr. 1/2019

10.06.2019 - 10.07.2019

ATENTIE!: Va rugam sa aveti in vedere consultarea Stadiului depunerii proiectelor in cadrul prezentului apel de selectie postat si actualizat zilnic la sectiunea "Anunturi" pentru veriicarea disponibilului ramas din Alocarea financiara totala (%)!!!

 

ATENTIE!

La completarea Cererii de Finantare se va avea in vedere atasarea obligatorie a Formularului de Buget (HG 907/2016) imediat dupa A1 Cererea de Finantare. ( pentru componenta de investitii)

Studiile de fezabilitate/Memoriul Justificativ vor contine in mod obligatoriu devize financiare.

Dosarele Cererilor de Finantare se vor depune la sediul GAL Valea Dunarii Sudolt in 3 exemplare (un original si doua copii, dintre care una va ramane la solicitant dupa ce va primi numar de inregistrare la GAL)!!!

Va recomandam ca înainte de a începe completarea cererii de finantare pentru apelul de selectie aferent  M8/6B - „Intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor”, sa va asigurati ca ati parcurs toate informatiile prezentate în Ghidul Solicitantului.

Va recomandam ca pâna la data limita de depunere a cererilor de finantare în cadrul prezentului apel de selectie sa consultati periodic pagina de internet www.galvds.ro , pentru a urmari eventualele modificari/interpretari ale conditiilor generale si/sau specifice, precum si alte comunicari/ clarificari pentru accesarea fondurilor în cadrul PNDR 2014-2020, Axa LEADER

Anexa 1 Cerere de finantare M8 pentru proiectele de investitii sau mixte

Anexa 1 Cerere finantare M8_6B - pentru proiecte servicii

Anexa 1.1 FORMULAR BUGET HG 907.2016 pentru proiectele de investitii

Anexa 1.2 Formular buget indicativ totalizator pentru proiectele mixte

Anexa 2.1 Memoriu_Justificativ

Anexa 2.2 Studiul_de_Fezabilitate-DALI

Anexa 3 Recomandari_analiza_cost-beneficiu

Anexa 4 C_1_1_Contract_de_Finantare_

Anexa 5 Rezultate_finale_recensamantul_Populatiei_2011_Tabelul_nr.3

Anexa 6  Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

Anexa 7  Model_Acord_de_Parteneriat

Anexa 8 DPR privind eligibilitatea solicitantului

Anexa 9 Declaratie_privind_asigurarea_cofinantarii_proiect

Anexa 10 DPR privind evitarea conditiilor artificiale

Anexa 11 Declaratie date cu caracter personal GAL VDS

Fisa conformitate M8

Fisa evaluare generala M8

Fisa masurii

GHIDUL SOLICITANTULUI M8

Printscreen_preturi de referinta_baza de date AFIR

Grafic calendaristic de implementare