Masura 9/6B Apel nr 1/2017

Dezvoltarea satelor

APELUL DE SELECTIE nr. 1/2017

24.08.2017 - 21.12.2017

 

ATENTIE!

La completarea Cererii de Finantare se va avea in vedere atasarea obligatorie a Formularului de Buget (HG 907/2016) imediat dupa A1 Cererea de Finantare.

Studiile de fezabilitate/Memoriul Justificativ vor contine in mod obligatoriu devize financiare.

Dosarele Cererilor de Finantare se vor depune la sediul GAL Valea Dunarii Sudolt in 3 exemplare (un original si doua copii, dintre care una va ramane la solicitant dupa ce va primi numar de inregistrare la GAL)!!!

Erata M9 - A9 - 29.09.2017

A1 Cererea de Finantare M9/6B

A1 FORMULAR  BUGET HG 907/2016

A2 Studiu  de Fezabilitate

A2.1 Memoriu Justificativ

A3 Recomandari analiza cost beneficiu

A4 Contract de Finantare

A5 Rezultate finale Recensamant populatie 2011 Tabelul nr 3

A6 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale

A7 Lista localit??ilor cu proiecte de investiÅ£ii în apă neconforme (în pericol de infringement)

A7 Lista aglomerarilor cu proiecte de investitii in apa uzata neconforme (in pericol de infringement)

A8 Model Hotarare Consiliu Local privind implementarea proiectului

A9 DPR privind eligibilitatea solicitantului

A10 DPR a solicitantului data de reprezentantul legal de proiect ca va asigura cofinantarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinantare

Ghidul Solicitantului M9/6B

Fisa masurii