Masura 9/6B Apel nr. 2/2018

Dezvoltarea satelor

APELUL DE SELECTIE NR. 2/2018

12.10.2018 - 12.11.2018

ATENTIE!: Va rugam sa aveti in vedere consultarea Stadiului depunerii proiectelor in cadrul prezentului apel de selectie postat si actualizat zilnic la sectiunea "Anunturi" pentru veriicarea disponibilului ramas din Alocarea financiara totala (%)!!!

 

Va recomandam ca înainte de a începe completarea cererii de finantare pentru apelul de selectie aferent  M9/6B - „Dezvoltarea satelor, sa va asigurati ca ati parcurs toate informatiile prezentate în Ghidul Solicitantului.

Va recomandam ca pâna la data limita de depunere a cererilor de finantare în cadrul prezentului apel de selectie sa consultati periodic pagina de internet www.galvds.ro , pentru a urmari eventualele modificari/interpretari ale conditiilor generale si/sau specifice, precum si alte comunicari/ clarificari pentru accesarea fondurilor în cadrul PNDR 2014-2020, Axa LEADER

A1 Cerere de finantare M9/6B

A1.1 FORMULAR BUGET HG 907.2016

A2 Studiul_de_Fezabilitate-DALI

A2.1 Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici

A3 Recomandari_analiza_cost-beneficiu

A4 Contract_de_Finantare

A5 Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3

A6 Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale

A7 Lista_localitatilor_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_apa_uzata_neconforme_

A8 Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect

A9 DPR privind eligibilitatea solicitantului M9/6B

A10 Declaratie_privind_asigurarea_cofinantarii_proiect

A11 Declaratie date cu caracter personal GAL VDS

Fisa conformitate M9/6B

Fisa evaluare generala M9/6B

GHIDUL SOLICITANTULUI M9/6B

Fisa Masurii M9/6B