Proiecte

Înființarea unui atelier de producere a produselor din beton pentru constructii in comuna Sadova, judetul Dolj

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 28.12.2023 - beneficiar SC Green Oltenia SRL  cu sediul în comuna Sadova.

mai mult...

Infiintare cabinet stomatologic Jul-Mary Dent SRL in comuna Calarasi, judetul Dolj

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 01.09.2023 - beneficiar SC Jul-Mary Dent SRL  cu sediul în comuna Călărași.

mai mult...

Instalarea tanarului fermier Mortofleac Ileana-Adriana PFA ca sef de exploatatie agricola in sat Piscu Sadovei, comuna Sadova, judetul Dolj

Contractul de finantare a fost semnat in data de 21.12.2023 - beneficiar Mortofleac Ileana-Adriana PFA cu sediul in comuna Sadova.

mai mult...

Instalarea tanarului fermier Popescu I. Marian Agro I.I. ca sef de exploatatie agricola in sat Sadova, comuna Sadova, judetul Dolj

Contractul de finantare a fost semnat in data de 21.12.2023 - beneficiar Popescu I. Marian Agro I.I. cu sediul in comuna Sadova.

mai mult...

ACHIZITIE TRACTOR CU INCARCATOR FRONTAL” PENTRU DOTAREA SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA AL COMUNEI CALARASI, JUDETUL DOLJ

Contractul de finantare a fost semnat in data de 24.10.2023 (alocare financiara pentru perioada de tranzitie 2021 - 2022) - beneficiar Comuna Calarasi.

mai mult...

ACHIZITIONARE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE IN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE GOSPODARIRE COMUNALA AL COMUNEI BISTRET, JUDETUL DOLJ

Contractul de finantare a fost semnat in data de 28.09.2023 (alocare financiara pentru perioada de tranzitie 2021 - 2022) - beneficiar Comuna Bistret.

mai mult...

Achizitionare echipamente si dotari pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta in comuna Bârca, judetul Dolj

Contractul de finantare a fost semnat in data de 11.10.2023 (alocare financiara pentru perioada de tranzitie 2021 - 2022) - beneficiar Comuna Barca.

mai mult...

Achizitionare miniexcavator pentru dotarea SVSU in comuna Afumati, judetul Dolj

Contractul de finantare a fost semnat in data de 27.07.2023 (alocare financiara pentru perioada de tranzitie 2021 - 2022) - beneficiar Comuna Afumati.

mai mult...

MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE DIN COMUNA BARCA

Contractul de finantare a fost semnat in data de 20.09.2022 - beneficiar TURCULEANU ION ADRIAN PFA cu sediul in comuna Barca, judet Dolj.

mai mult...

Modernizare sistem de iluminat public stradal si supraveghere video in comuna Gighera, jud. Dolj - M9/6B

Contractul de Finantare (in valoare de 73.117,86 euro) a fost semnat in data de 15.11.2018.

mai mult...

MODERNIZAREA EXPLOATATIEI USURELU DANIEL-ION II PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE M4/2A

Contractul de finantare a fost semnat in data de 12.08.2022 - beneficiar USURELU DANIEL-ION II cu sediul in comuna Giurgita.

mai mult...

Servicii integrate de informare si consiliere agricola pentru fermieri, in vederea constituirii de forme asociative, in regiunile rurale din Ostroveni, Dabuleni, Sadova si Calarasi – S.I.C.A.F.A.

Contractul de finantare a fost semnat in data de 28.04.2021 - beneficiar "SC CONTA&SCASP SRL.", aplasamentul proiectului: Comunele Ostroveni, Sadova, Calarasi si Orasul Dabuleni. 

mai mult...

Schimbare de destinatie din scoala SMA in cladire birouri, consolidare si extindere, refacere imprejmuire si amenajare parcari si alei – in comuna Barca, jud. Dolj

Contractul de finantare (in valoare de 119.659,45 euro) a fost semnat in data de 27.09.2019 - beneficiar Asociatia pentru Dezvoltare Imperium.

Se realizeaza lucrari conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie / Proiectului Tehnic. Executia lucrarilor este in desfasurare.

mai mult...

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal si supraveghere video in localitatea Gingiova, jud. Dolj - M9/6B

Contractul de Finantare (in valoare de 79.990,89 euro) a fost semnat in data de 20.05.2019.

mai mult...

Conferinta lansare proiect

In data de 20.06.2021 a avut loc la Dabuleni Conferinta de lansare a proiectului "Consilierea fermierilor din teritoriul GAL VDS in vederea constituirii de forme asociative" depus in cadrul SDL GAL VDS, M2/1A, Apel selectie nr. 2 / 2020, beneficiar Asociatia Tineri in Europa, cu sediul in comuna Calarasi, jud. Dolj.

mai mult...

Instalarea tanarului fermier Safta E. Mihai-Iulian II - M3/2B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 28.08.2018 - beneficiar Safta E. Mihai-Iulian II cu sediul in comuna Sadova.

mai mult...

Reabilitare, dotare, schimbare destinatie corp C1 din locuinta in centru social

Contractul de finantare (in valoare de 77.412,56 euro) a fost semnat in data de 11.12.2018 - beneficiar UAT Catane.

mai mult...

Achizitie utilaj in cadrul comunei Macesu de Sus, judetul Dolj - M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 83.700 euro) a fost semnat in data de 01.07.2019 - beneficiar UAT Macesu de Sus.

mai mult...

Infiintare Centru Social de zi, comuna Carna, judetul Dolj

Contractul de finantare (in valoare de 74.379,96 euro) a fost semnat in data de 21.02.2019 - beneficiar Comuna Carna.

mai mult...

Promovarea patrimoniului local in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt - Asociatia M.A.O.

Asociatia M.A.O. a desfasurat vineri, 11 septembrie 2020, evenimentul de promovare a proiectului "Promovarea patrimoniului local in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt",  proiect depus in cadrul apelului de selectie nr.1/2019 aferent M8/6B "Intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor" - implementat in perioada 25.11.2019 -  24.11.2020 in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt.

mai mult...

Conferinta de lansare a proiectului

Asociatia C.R.O.N.O. a desfasurat conferinta de lansare a proiectului "9Coop VDS - O noua cooperativa a fermierilor din G.A.L. Valea Dunarii Sudolt", proiect derulat in perioada 11.06.2020 - 10.12.2020 in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt.

mai mult...

Conferinta de lansare a proiectului “Prosperitate prin cooperare in GAL VDS” - Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale a desfasurat conferinta de lansare a proiectului “Prosperitate prin cooperare in GAL VDS” 

mai mult...

AMENAJARE STADION DE FOTBAL IN COMUNA AFUMATI, SAT AFUMATI, JUD. DOLJ

Contractul de finantare (in valoare de 74.708 euro) a fost semnat in data de 02.03.2018 - beneficiar Comuna Afumati.

mai mult...

Amenajare teren de sport la scoala gimnaziala Tudor Segarceanu in comuna Goicea,judetul Dolj - M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 78.352,12 euro) a fost semnat in data de 22.04.2019 - beneficiar Comuna Goicea

mai mult...

INFIINTARE SPALATORIE SOCIALA PRIN COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI SADOVA, JUDETUL DOLJ - M10/6B

Contractul de finantare (in valoare de 74.166 euro) a fost semnat in data de 27.07.2018 - beneficiar Comuna Sadova.

mai mult...

ACHIZITIE UTILAJ MULTIFUNCTIONAL PENTRU SVSU VALEA STANCIULUI, JUDETUL DOLJ - M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 80.000 euro) a fost semnat in data de 13.12.2018 - beneficiar Comuna Valea Stanciului.

mai mult...

Modernizarea iluminatului public si instalare instalatie supraveghere video in comuna Negoi, judetul Dolj M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 78.610,69 euro) a fost semnat in data de 06.08.2018 - beneficiar Comuna Negoi.

mai mult...

INSTALAREA TANARULUI FERMIER VOINEA CRISTIAN DIN COMUNA SADOVA, SAT SADOVA, JUD.DOLJ - M3/2B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 11.03.2019 - beneficiar Voinea M.A. Cristian PFA cu sediul in comuna Sadova.

mai mult...

Dotare SVSU Barca, judetul Dolj, prin achizitia unei autospeciale de stingerea incendiilor - M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 80.000 euro) a fost semnat in data de 01.08.2018 - beneficiar Comuna Barca.

mai mult...

Copyright 2017 wattmedia