Proiecte

Instalarea tanarului fermier Safta E. Mihai-Iulian II - M3/2B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 28.08.2018 - beneficiar Safta E. Mihai-Iulian II cu sediul in comuna Sadova.

mai mult...

Reabilitare, dotare, schimbare destinatie corp C1 din locuinta in centru social

Contractul de finantare (in valoare de 77.412,56 euro) a fost semnat in data de 11.12.2018 - beneficiar UAT Catane.

mai mult...

Achizitie utilaj in cadrul comunei Macesu de Sus, judetul Dolj - M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 83.700 euro) a fost semnat in data de 01.07.2019 - beneficiar UAT Macesu de Sus.

mai mult...

Infiintare Centru Social de zi, comuna Carna, judetul Dolj

Contractul de finantare (in valoare de 74.379,96 euro) a fost semnat in data de 21.02.2019 - beneficiar Comuna Carna.

mai mult...

Promovarea patrimoniului local in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt - Asociatia M.A.O.

Asociatia M.A.O. a desfasurat vineri, 11 septembrie 2020, evenimentul de promovare a proiectului "Promovarea patrimoniului local in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt",  proiect depus in cadrul apelului de selectie nr.1/2019 aferent M8/6B "Intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor" - implementat in perioada 25.11.2019 -  24.11.2020 in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt.

mai mult...

Conferinta de lansare a proiectului "9Coop VDS - O noua cooperativa a fermierilor din G.A.L. Valea Dunarii Sudolt" - Asociatia C.R.O.N.O.

Asociatia C.R.O.N.O. a desfasurat conferinta de lansare a proiectului "9Coop VDS - O noua cooperativa a fermierilor din G.A.L. Valea Dunarii Sudolt", proiect derulat in perioada 11.06.2020 - 10.12.2020 in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt.

mai mult...

Conferinta de lansare a proiectului “Prosperitate prin cooperare in GAL VDS” - Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale a desfasurat conferinta de lansare a proiectului “Prosperitate prin cooperare in GAL VDS” 

mai mult...

AMENAJARE STADION DE FOTBAL IN COMUNA AFUMATI, SAT AFUMATI, JUD. DOLJ

Contractul de finantare (in valoare de 74.708 euro) a fost semnat in data de 02.03.2018 - beneficiar Comuna Afumati.

Au fost efectuate lucrari conform Situatiilor de lucrari atasate DCP depuse la GAL VDS.

  Proiect finalizat la data de 19.05.2021.

mai mult...

Amenajare teren de sport la scoala gimnaziala Tudor Segarceanu in comuna Goicea,judetul Dolj - M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 78.352,12 euro) a fost semnat in data de 22.04.2019 - beneficiar Comuna Goicea

mai mult...

INFIINTARE SPALATORIE SOCIALA PRIN COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI SADOVA, JUDETUL DOLJ - M10/6B

Contractul de finantare (in valoare de 74.166 euro) a fost semnat in data de 27.07.2018 - beneficiar Comuna Sadova.

mai mult...

ACHIZITIE UTILAJ MULTIFUNCTIONAL PENTRU SVSU VALEA STANCIULUI, JUDETUL DOLJ - M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 80.000 euro) a fost semnat in data de 13.12.2018 - beneficiar Comuna Valea Stanciului.

mai mult...

Modernizarea iluminatului public si instalare instalatie supraveghere video in comuna Negoi, judetul Dolj M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 78.610,69 euro) a fost semnat in data de 06.08.2018 - beneficiar Comuna Negoi.

mai mult...

INSTALAREA TANARULUI FERMIER VOINEA CRISTIAN DIN COMUNA SADOVA, SAT SADOVA, JUD.DOLJ - M3/2B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 11.03.2019 - beneficiar Voinea M.A. Cristian PFA cu sediul in comuna Sadova.

mai mult...

Dotare SVSU Barca, judetul Dolj, prin achizitia unei autospeciale de stingerea incendiilor - M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 80.000 euro) a fost semnat in data de 01.08.2018 - beneficiar Comuna Barca.

mai mult...

Monografia culinara a orasului Dabuleni - M8/6B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 14.12.2018 - beneficiar Asociatia "Tineri in Europa" cu sediul in comuna Calarasi.

mai mult...

Instalarea tanarului fermier Ciocanaru Ionut Gabriel in comuna Sadova, sat Sadova jud. Dolj - M3/2B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 27.02.2019 - beneficiar Ciocanaru Ionut Gabriel PFA cu sediul in comuna Sadova.

mai mult...

Zona de agrement - teren de sport cu gazon sintetic, scena si alei, oras Bechet, judetul Dolj Masura 9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 79.416,39 euro) a fost semnat in data de 27.03.2018 - beneficiar Orasul Bechet.

mai mult...

Instalarea tanarului fermier Prodan Vlad Ionut in orasul Dabuleni, judetul Dolj - M3/2B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 06.03.2019 - beneficiar Prodan Vlad Ionut II cu sediul in orasul Dabuleni.

mai mult...

Achizitie echipamente si dotari pentru clasa pregatitoare a Scolii Gimnaziale Gighera M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 14.120 euro) a fost semnat in data de 10.10.2018 - beneficiar Asociatia M.A.O.

Au fost achizitionate echipamente si dotari conform specificatiilor din Cererea de Finantare depusa la GAL VDS:

mai mult...

REABILITARE CLADIRE DISPENSAR UMAN IN COMUNA MACESU DE JOS, JUDETUL DOLJ - Masura M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 76.740 euro) a fost semnat in data de 23.03.2019 - beneficiar Comuna Macesu de Jos.

Au fost efectuate lucrari conform specificatiilor din Cererile de Plata depuse la GAL VDS :

mai mult...

REABILITARE SI MODERNIZARE TEATRU DE VARA COMUNA OSTROVENI, JUDETUL DOLJ M9/6B - GAL VDS

Contractul de finantare (in valoare de 79.848 euro) a fost semnat in data de 04.04.2018 - beneficiar Comuna Ostroveni.

Au fost realizate lucrari conform specificatiilor din Studiul de Fezabilitate atasat Cererii de Finantare:

mai mult...

Instalarea tanarului fermier Neacsu Georgeta in comuna Gighera, judetul Dolj, M3/2B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 06.09.2018 - beneficiar Neacsu Georgeta Agro PFA cu sediul in comuna Gighera.

mai mult...

Instalarea tanarului fermier Pirvuleasa Iulian Tiberiu PFA M3/2B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 22.08.2018 - beneficiar Pirvuleasa Iulian Tiberiu PFA cu sediul in comuna Afumati,sat Afumati.

mai mult...

DEZVOLTAREA UNEI ACTIVITATI FOTOGRAFICE IN COMUNA SADOVA, JUDETUL DOLJ M6/6A

Contractul de finantare a fost semnat in data de 12.07.2018 - beneficiar SC VLADIFOTO SRL cu sediul in comuna Sadova, sat Piscu Sadovei.

mai mult...

PRESTARI SERVICII FOTO-VIDEO IN MEDIUL RURAL M6/6A

Contractul de finantare a fost semnat in data de 19.12.2017 - beneficiar SC VISUAL VIBES SRL cu sediul in comuna Carna, sat Carna.

mai mult...

CONSTRUIRE SI DOTARE HALA DESFACERE PRODUSE LACTATE- COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 79.978 euro) a fost semnat in data de 11.05.2018 - beneficiar Comuna Bistret.

mai mult...

SERVICII DE DULGHERIE IN COMUNA SADOVA DOLJ M6/6A

Contractul de finantare a fost semnat in data de 16.07.2018 - beneficiar Mihacea Viorica II cu sediul in comuna Sadova,sat Sadova.

mai mult...

Amenajare baza sportiva - tribune spectatori amenajare locuri parcare si iluminat teren orasul Dabuleni judetul Dolj M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 67.286,98 euro) a fost semnat in data de 02.04.2018 - beneficiar UAT Dabuleni.

mai mult...

IMBUNATATIREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA (PIATA SALON RECEPTII AUTOGREDER) DIN COMUNA CALARASI PRIN ACHIZITIA DE BULDOEXCAVATOR M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 84.294,38 euro) a fost semnat in data de 21.12.2017 - beneficiar UAT Calarasi.

mai mult...

Copyright 2017 wattmedia