Amenajare baza sportiva - tribune spectatori amenajare locuri parcare si iluminat teren orasul Dabuleni judetul Dolj M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 67.286,98 euro) a fost semnat in data de 02.04.2018 - beneficiar UAT Dabuleni.

 

Au fost efectuate lucrari conform specificatiilor din Studiul de Fezabilitate atasat Cererii de Finantare:

  • realizare corp A "Parter cu amenajare locuri pentru spectatori" - structura rezistenta(fundatii continue beton, pardoseala, inchideri perimetrale, gradene), inchideri (umplutura pamant, bancute lemn), finisaje  exterioare (pardoseli, pereti),
  • realizare corp B "Iluminat teren" - structura rezistenta (fundatii izolate, stalp metalic, cadru metalic, stalp), finisaje (structura metalica), 
  • realizare corp C "Amenajare locuri parcare" - 24 locuri, structura rezistenta (fundatii balast, piatra sparta, nisip pilonat, borduri), marcaje.

A fost depusa si incasata o cerere de plata finala.

Proiect finalizat - 25.04.2019