CONSTRUIRE SI DOTARE HALA DESFACERE PRODUSE LACTATE- COMUNA BISTRET, JUDETUL DOLJ M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 79.978 euro) a fost semnat in data de 11.05.2018 - beneficiar Comuna Bistret.

 

Au fost realizate lucrari conform specificatiilor din Studiul de Fezabilitate atasat Cererii de Finantare.

Proiect finalizat - 14.07.2020