Proiecte

Servicii integrate de informare si consiliere agricola pentru fermieri, in vederea constituirii de forme asociative, in regiunile rurale din Ostroveni, Dabuleni, Sadova si Calarasi – S.I.C.A.F.A.

Contractul de finantare a fost semnat in data de 28.04.2021 - beneficiar "SC CONTA&SCASP SRL.", aplasamentul proiectului: Comunele Ostroveni, Sadova, Calarasi si Orasul Dabuleni. 

mai mult...

Schimbare de destinatie din scoala SMA in cladire birouri, consolidare si extindere, refacere imprejmuire si amenajare parcari si alei – in comuna Barca, jud. Dolj

Contractul de finantare (in valoare de 119.659,45 euro) a fost semnat in data de 27.09.2019 - beneficiar Asociatia pentru Dezvoltare Imperium.

Se realizeaza lucrari conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie / Proiectului Tehnic. Executia lucrarilor este in desfasurare.

mai mult...

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal si supraveghere video in localitatea Gingiova, jud. Dolj - M9/6B

Contractul de Finantare (in valoare de 79.990,89 euro) a fost semnat in data de 20.05.2019.

mai mult...

Conferinta lansare proiect

In data de 20.06.2021 a avut loc la Dabuleni Conferinta de lansare a proiectului "Consilierea fermierilor din teritoriul GAL VDS in vederea constituirii de forme asociative" depus in cadrul SDL GAL VDS, M2/1A, Apel selectie nr. 2 / 2020, beneficiar Asociatia Tineri in Europa, cu sediul in comuna Calarasi, jud. Dolj.

mai mult...

Instalarea tanarului fermier Safta E. Mihai-Iulian II - M3/2B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 28.08.2018 - beneficiar Safta E. Mihai-Iulian II cu sediul in comuna Sadova.

mai mult...

Reabilitare, dotare, schimbare destinatie corp C1 din locuinta in centru social

Contractul de finantare (in valoare de 77.412,56 euro) a fost semnat in data de 11.12.2018 - beneficiar UAT Catane.

mai mult...

Achizitie utilaj in cadrul comunei Macesu de Sus, judetul Dolj - M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 83.700 euro) a fost semnat in data de 01.07.2019 - beneficiar UAT Macesu de Sus.

mai mult...

Infiintare Centru Social de zi, comuna Carna, judetul Dolj

Contractul de finantare (in valoare de 74.379,96 euro) a fost semnat in data de 21.02.2019 - beneficiar Comuna Carna.

mai mult...

Promovarea patrimoniului local in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt - Asociatia M.A.O.

Asociatia M.A.O. a desfasurat vineri, 11 septembrie 2020, evenimentul de promovare a proiectului "Promovarea patrimoniului local in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt",  proiect depus in cadrul apelului de selectie nr.1/2019 aferent M8/6B "Intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor" - implementat in perioada 25.11.2019 -  24.11.2020 in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt.

mai mult...

Conferinta de lansare a proiectului

Asociatia C.R.O.N.O. a desfasurat conferinta de lansare a proiectului "9Coop VDS - O noua cooperativa a fermierilor din G.A.L. Valea Dunarii Sudolt", proiect derulat in perioada 11.06.2020 - 10.12.2020 in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt.

mai mult...

Conferinta de lansare a proiectului “Prosperitate prin cooperare in GAL VDS” - Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale a desfasurat conferinta de lansare a proiectului “Prosperitate prin cooperare in GAL VDS” 

mai mult...

AMENAJARE STADION DE FOTBAL IN COMUNA AFUMATI, SAT AFUMATI, JUD. DOLJ

Contractul de finantare (in valoare de 74.708 euro) a fost semnat in data de 02.03.2018 - beneficiar Comuna Afumati.

mai mult...

Amenajare teren de sport la scoala gimnaziala Tudor Segarceanu in comuna Goicea,judetul Dolj - M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 78.352,12 euro) a fost semnat in data de 22.04.2019 - beneficiar Comuna Goicea

mai mult...

INFIINTARE SPALATORIE SOCIALA PRIN COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI SADOVA, JUDETUL DOLJ - M10/6B

Contractul de finantare (in valoare de 74.166 euro) a fost semnat in data de 27.07.2018 - beneficiar Comuna Sadova.

mai mult...

ACHIZITIE UTILAJ MULTIFUNCTIONAL PENTRU SVSU VALEA STANCIULUI, JUDETUL DOLJ - M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 80.000 euro) a fost semnat in data de 13.12.2018 - beneficiar Comuna Valea Stanciului.

mai mult...

Modernizarea iluminatului public si instalare instalatie supraveghere video in comuna Negoi, judetul Dolj M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 78.610,69 euro) a fost semnat in data de 06.08.2018 - beneficiar Comuna Negoi.

mai mult...

INSTALAREA TANARULUI FERMIER VOINEA CRISTIAN DIN COMUNA SADOVA, SAT SADOVA, JUD.DOLJ - M3/2B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 11.03.2019 - beneficiar Voinea M.A. Cristian PFA cu sediul in comuna Sadova.

mai mult...

Dotare SVSU Barca, judetul Dolj, prin achizitia unei autospeciale de stingerea incendiilor - M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 80.000 euro) a fost semnat in data de 01.08.2018 - beneficiar Comuna Barca.

mai mult...

Monografia culinara a orasului Dabuleni - M8/6B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 14.12.2018 - beneficiar Asociatia "Tineri in Europa" cu sediul in comuna Calarasi.

mai mult...

Instalarea tanarului fermier Ciocanaru Ionut Gabriel in comuna Sadova, sat Sadova jud. Dolj - M3/2B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 27.02.2019 - beneficiar Ciocanaru Ionut Gabriel PFA cu sediul in comuna Sadova.

mai mult...

Zona de agrement - teren de sport cu gazon sintetic, scena si alei, oras Bechet, judetul Dolj Masura 9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 79.416,39 euro) a fost semnat in data de 27.03.2018 - beneficiar Orasul Bechet.

mai mult...

Instalarea tanarului fermier Prodan Vlad Ionut in orasul Dabuleni, judetul Dolj - M3/2B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 06.03.2019 - beneficiar Prodan Vlad Ionut II cu sediul in orasul Dabuleni.

mai mult...

Achizitie echipamente si dotari pentru clasa pregatitoare a Scolii Gimnaziale Gighera M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 14.120 euro) a fost semnat in data de 10.10.2018 - beneficiar Asociatia M.A.O.

mai mult...

REABILITARE CLADIRE DISPENSAR UMAN IN COMUNA MACESU DE JOS, JUDETUL DOLJ - Masura M9/6B

Contractul de finantare (in valoare de 76.740 euro) a fost semnat in data de 23.03.2019 - beneficiar Comuna Macesu de Jos.

mai mult...

REABILITARE SI MODERNIZARE TEATRU DE VARA COMUNA OSTROVENI, JUDETUL DOLJ M9/6B - GAL VDS

Contractul de finantare (in valoare de 79.848 euro) a fost semnat in data de 04.04.2018 - beneficiar Comuna Ostroveni.

mai mult...

Instalarea tanarului fermier Neacsu Georgeta in comuna Gighera, judetul Dolj, M3/2B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 06.09.2018 - beneficiar Neacsu Georgeta Agro PFA cu sediul in comuna Gighera.

mai mult...

Instalarea tanarului fermier Pirvuleasa Iulian Tiberiu PFA M3/2B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 22.08.2018 - beneficiar Pirvuleasa Iulian Tiberiu PFA cu sediul in comuna Afumati,sat Afumati.

mai mult...

DEZVOLTAREA UNEI ACTIVITATI FOTOGRAFICE IN COMUNA SADOVA, JUDETUL DOLJ M6/6A

Contractul de finantare a fost semnat in data de 12.07.2018 - beneficiar SC VLADIFOTO SRL cu sediul in comuna Sadova, sat Piscu Sadovei.

mai mult...

PRESTARI SERVICII FOTO-VIDEO IN MEDIUL RURAL M6/6A

Contractul de finantare a fost semnat in data de 19.12.2017 - beneficiar SC VISUAL VIBES SRL cu sediul in comuna Carna, sat Carna.

mai mult...

Copyright 2017 wattmedia