Infiintare Centru Social de zi, comuna Carna, judetul Dolj

Contractul de finantare (in valoare de 74.379,96 euro) a fost semnat in data de 21.02.2019 - beneficiar Comuna Carna.

 

In urma avizarii Proiectului Tehnic si a Contractului de Lucrari, a fost emis Ordinul de Incepere a Lucrarilor. 

Au fost demarate lucrarile.

Concomitent, pentru asigurarea functionarii si pentru operationalizarea infrastructurii nou create, a fost depus si selectat proiectul "Dezvoltare econimica si sociala in Comuna CARNA, Judetul DOLJ" in cadrul POCU/Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

A fost semnat Contractul de Finantare POCU/303/5/2/130386 cu o valoare a asistentei financiare nerambursabile de 4.298.175,94 lei.

Proiect finalizat la data de 02.06.2022.