Infiintare Centru Social de zi, comuna Carna, judetul Dolj

Contractul de finantare (in valoare de 74.379,96 euro) a fost semnat in data de 21.02.2019 - beneficiar Comuna Carna.

 

In urma avizarii Proiectului Tehnic si a Contractului de Lucrari, a fost emis Ordinul de Incepere a Lucrarilor. 

Au fost demarate lucrarile.