INFIINTARE SPALATORIE SOCIALA PRIN COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI SADOVA, JUDETUL DOLJ - M10/6B

Contractul de finantare (in valoare de 74.166 euro) a fost semnat in data de 27.07.2018 - beneficiar Comuna Sadova.

 

Update 3: proiectul a fost finalizat, au fost incasate sumele aferente Cererii de Plata finale (13.04.2022). 

Update 2: a fost finalizata investitia si a fost inclusa in Inventarul Public al comunei Sadova.

Update 1: au fost achizitionate si puse in functiune toate echipamentele prevazute in documentatia tehnica.

Au fost realizate lucrari conform specificatiilor din Studiul de Fezabilitate atasat Cererii de Finantare:

Cladirea este in faza de constructie:

- a fost turnata fundatia din beton armat;

- a fost turnata placa pardoseala din beton armat

- suprastructura halei a fost realizata integral din metal, stalpii fiind alcatuiti din teava patrata;

- compartimentarea interioara a fost realizata prin montare gips carton;

- a fost montata tamplaria exterioara din PVC cu geam termopan

Alte lucrari realizate:

- lucrari de rezistenta

-  lucrari instalatii electrice

-  lucrari instalatii sanitare

-  lucrari camine canalizare

Concomitent, pentru asigurarea functionarii si pentru operationalizarea infrastructurii nou create, a fost depus si selectat proiectul "Furnizarea de servicii sociale integrate pentru persoanele aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din comuna Sadova, judetul Dolj" in cadrul POCU/Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

A fost semnat Contractul de Finantare POCU/303/5/2/128329 cu o valoare a asistentei financiare nerambursabile de 4.428.080,06 lei.