Instalarea tanarului fermier Safta E. Mihai-Iulian II - M3/2B

Contractul de finantare a fost semnat in data de 28.08.2018 - beneficiar Safta E. Mihai-Iulian II cu sediul in comuna Sadova.

 

A fost virata suma aferenta primei Cereri de Plata - prima transa (22.500 euro). Aceasta a fost utilizata pentru a achizitiona input urile prevazute in Planul de Afaceri atasat Cererii de Finantare/Actelor Aditionale.

Obiectivele din Planul de Afaceri pentru perioada de implementare au fost indeplinite. A fost virata transa a doua (7.500 euro). 

Proiect finalizat.