Modernizarea sistemului de iluminat public stradal si supraveghere video in localitatea Gingiova, jud. Dolj - M9/6B

Contractul de Finantare (in valoare de 79.990,89 euro) a fost semnat in data de 20.05.2019.

 

Conform situatiilor de Lucrari prezentate in cadrul Dosarelor Cererilor de Plata depuse (in conformitate cu mentiunile Proiectului Tehnic avizat la nivelul AFIR), au fost montate un numar de 251 de corpuri de iluminat LED 30W si 50 de corpuri de iluminat LED 36W. De asemenea, a fost montat sistemul de supraveghere video ce consta in dispozitivele de inregistrare si stocare a datelor si un numar de 24 de camere video de exterior in anumite puncte ale comunei.

Proiect in implementare, au fost depuse si incasate 2 transe de plata - baza. Se afla in evaluare transa de plata finala, precum si transa unica de TVA.

Proiect finalizat.