Promovarea patrimoniului local in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt - Asociatia M.A.O.

Asociatia M.A.O. a desfasurat vineri, 11 septembrie 2020, evenimentul de promovare a proiectului "Promovarea patrimoniului local in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt",  proiect depus in cadrul apelului de selectie nr.1/2019 aferent M8/6B "Intretinerea, refacerea si modernizarea patrimoniului cultural al satelor" - implementat in perioada 25.11.2019 -  24.11.2020 in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt.

 

Obiectivul proiectului il reprezinta promovarea identitatii locale prin punerea in valoare a potentialului existent, prin identificarea si promovarea unui numar de obiective, monumente, locatii si evenimente ce  pot atrage vizitatori interni si internationali pentru a se putea valorifica intregul areal turistic, natural si antropic, pe care-l dobandesc comunitatile care fac parte din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt.

Activitatile promovate sunt prezentate atat in limba romana cat și în limba engleză pe web site-ul creat special pentru proiect: www.patrimoniu-galvds.ro 

Pe langa acest site, alte rezultate ale implementarii proiectului -> brosuri si panouri informative ce contin toate informatiile colectate din teritoriu - acestea au fost puse la dispozitia fiecarui UAT, dar si a GAL VDS.

Valoarea publica nerambursabila a proiectului: 21.662,59 euro

Au fost depuse si incasate 2 transe de plata.

Proiect finalizat.