Reabilitare, dotare, schimbare destinatie corp C1 din locuinta in centru social

Contractul de finantare (in valoare de 77.412,56 euro) a fost semnat in data de 11.12.2018 - beneficiar UAT Catane.

 

Se realizeaza lucrari conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie / Proiectului Tehnic. Executia lucrarilor este in desfasurare.

A fost depusa si incasata o Cerere de Plata.

Concomitent, pentru asigurarea functionarii si pentru operationalizarea infrastructurii nou create, a fost depus si selectat proiectul "Servicii integrate pentru o comunitate dezvoltata" in cadrul POCU/Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

A fost semnat Contractul de Finantare POCU/303/5/2/130276 cu o valoare a asistentei financiare nerambursabile de 4.560.435,50 lei.