Servicii integrate de informare si consiliere agricola pentru fermieri, in vederea constituirii de forme asociative, in regiunile rurale din Ostroveni, Dabuleni, Sadova si Calarasi – S.I.C.A.F.A.

Contractul de finantare a fost semnat in data de 28.04.2021 - beneficiar "SC CONTA&SCASP SRL.", aplasamentul proiectului: Comunele Ostroveni, Sadova, Calarasi si Orasul Dabuleni. 

 

Beneficiarii proiectului S.I.C.A.F.A. sunt reprezentati de fermieri activi, tineri fermieri, detinatori de paduri, alti gestionari de terenuri si IMM-urile din zonele rurale (teritoriul GAL VDS). 

Au fost indeplinite obiectivele prevazute in Cererea de finantare: Initierea si dezvoltarea unui program complex de sprijin si indrumare, prin servicii integrate de informare si consiliere agricola, in vederea constituirii de forme asociative in regiunile de S/E ale judetului Dolj, pe teritoriul GAL VDS.

Au participat la  activitatile de formare si consiliere  40 de fermieri activi, inregistrati.

A fost infiintata o forma asociativa.

Proiect finalizat - 18.08.2022