Descriere a Programului LEADER

Programul LEADER


Programul LEADER reprezinta o abordare care ofera noi oportunitati de dezvoltare rurala punând bazele identificarii nevoilor locale, întaririi capacitatii de dezvoltare si implementarii strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservarii patrimoniului rural si cultural, dezvoltarii mediului economic si îmbunatatirii abilitatilor organizatorice ale comunitatilor locale.

 
Schimbarile din sectorul agricol, ca rezultat al reformei Politicii Agricole Comune, cresterea cererii consumatorilor, presiunile asupra mediului înconjurator, raspândirea rapida a noilor tehnologii, îmbatrânirea populatiei si depopularea rurala sunt numai o parte din factorii care afecteaza zona rurala si care solicita implementarea unui program orientat spre construirea de parteneriate public-private si valorificarea resurselor locale (fizice, umane si financiare) pentru elaborarea si punerea în practica a unor strategii de dezvoltare locala.Scurt istoric

La nivel european, necesitatea Programului LEADER a aparut în 1990, când programele publice pentru dezvoltare rurala din multe tari erau limitate, în ceea ce priveste obiectivul interventiilor lor, fiind administrate într-un mod traditional de sus în jos (de la nivel central spre cel local).

În perioada 1991-1994 la nivel comunitar s-a derulat LEADER I, „Faza de initiere”, în cadrul careia au fost constituite 217 Grupuri Locale de Actiune (GAL).

În cadrul LEADER II (1994-1999), Faza de generalizare, s-au format 1000 GAL-uri.

În cadrul LEADER (2000-2006), Faza de consolidare, au fost selectate 896 GAL-uri, în zonele rurale din toate statele membre.Caracteristicile Programului LEADER

Programul LEADER se bazeaza pe combinarea a 7 caracteristici, astfel:

- abordare teritoriala (utilizarea eficienta a resurselor locale din cadrul unei zone teritoriale specifice, desfasurarea de activitati integrate si crearea unei viziuni comune),

- abordare parteneriala (realizarea unui parteneriat public-privat interesat în dezvoltarea zonei, denumit Grup de Actiune Locala),

- abordare de jos în sus (participarea activa a populatiei locale la planificarea, luarea deciziilor si implementarea strategiilor necesare dezvoltarii zonei),

- abordarea integrata si multisectoriala a strategiilor bazate pe interactiunea partenerilor din toate sectoarele economiei locale, pentru a planifica si pune în comun problemele din mediul rural,

- accent deosebit pe inovatie si experimentare (cautarea de raspunsuri noi la problemele existente ale dezvoltarii rurale),

- implementarea proiectelor de cooperare,

- interconectarea parteneriatelor locale.Cine sunt beneficiarii Programului LEADER?

Beneficiarii Programului LEADER sunt Grupurile de Actiune Locala (GAL) care îsi desfasoara activitatea pe un teritoriu rural, cu o populatie cuprinsa între 10.000 – 100.000 locuitori si densitatea de maximum 150 de locuitori pe km2.

Grupurile de Actiune Locala reprezinta parteneriate constituite din diversi reprezentanti ai sectorului socio-economic din teritoriul respectiv. La nivel de decizie, partenerii sociali si economici si reprezentantii societatii civile, precum agricultorii, femeile, tinerii din spatiul rural si asociatiile acestora trebuie sa reprezinte cel putin 50% din parteneriatul local.

În statele membre, GAL-urile au diferite structuri legale: asociatii non-profit, asociatii / fundatii, autoritati locale sau regionale, societati comerciale, cooperative.

GAL-urile reprezinta interesele locuitorilor si comunitatii rurale – motorul de functiune al Programului LEADER

GAL-urile elaboreaza o strategie de dezvoltare rurala locala integrata si sunt responsabile de implementarea acesteia.

Astfel, GAL-urile aleg proiectele care vor fi finantate în cadrul strategiei. De asemenea, pot selecta proiecte de cooperare.Criterii de identificare a teritoriilor LEADER

- Dimensiune redusa

- Caracter rural

- Omogenitate

- Resurse suficiente

- Densitate redusa a populatiei (maxim 150 locuitori/ km2)

- Identitate locala

- Populatie între 10.000 – 100.000 locuitoriAvantaje ale Programului LEADER

- Raspunde nevoilor locale specifice;

- Valorifica resursele locale;

- Mobilizeaza actorii locali, reprezentanti ai populatiei rurale, de a se preocupa si de a prelua controlul dezvoltarii zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunitatile lor;

- Ofera zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte teritorii pentru schimb si transfer de experienta prin crearea de retele;

- Prin caracterul sau descentralizat, integrat si de jos în sus este esential pentru dezvoltarea echilibrata teritoriala.Actiuni cheie

- Construirea capacitatii locale de parteneriat, animare si dobândirea de aptitudini pentru mobilizarea potentialului local;

- Promovarea parteneriatelor public-private. LEADER va continua sa detina un rol important în încurajarea abordarilor inovative ale dezvoltarii rurale si în reunirea pe aceeasi scena a sectoarelor privat si public;

- Promovarea cooperarii si inovatiei;

- Îmbunatatirea guvernarii locale. LEADER favorizeaza dezvoltarea abordarilor inovative asigurând legatura între agricultura, silvicultura si economia locala, contribuind astfel la diversificarea bazei economice si întarirea structurii socio-economice a zonelor rurale.Acoperire geografica

Sunt eligibile teritoriile (zonele) rurale care dispun de suficiente resurse umane, financiare si economice pentru sprijinirea unei strategii de dezvoltare viabile.

De asemenea, teritoriile (zonele) eligibile sunt acele teritorii care, în conformitate cu definitia OECD, sunt clasificate drept rurale. Definitia OECD are la baza acea parte a populatiei care locuieste în comune (cu mai putin de 150 locuitori/km2). Aceasta definitie este unic recunoscuta pe plan international referitor la spatiul rural.

Sursa: www.fngal.ro