GAL Valea Dunarii Sudolt

Asociatia GAL Valea Dunarii SUDOLT este un parteneriat public-privat ce joaca un rol esential in dezvoltarea microregiunii formate din cele 19 UAT-uri componente prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, Axa LEADER.

Grupurile de Actiune Locala sunt reglementate de Regulamentele Europene ca structuri de dezvoltare locala, având ca obiectiv principal dezvoltarea zonelor unde sunt implementate.