STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA GAL VALEA DUNARII SUDOLT v0.1

Strategia de Dezvoltare Locala GAL Valea Dunarii Sudolt V0.1

 

Nota aprobare AFIR

Nota privind aprobarea modificarii SDL nr.1

Anexa 1 -  Modificarea SDL GAL Valea Dunarii Sudolt

Introducere

Capitolul 1 - Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite - analiza diagnostic

Capitolul 2 - Componenta parteneriatului

Capitolul 3 - Analiza SWOT

Capitolul 4 - Obiective, prioritati si domenii de interventie

Capitolul 5 - Prezentarea masurilor

Capitolul 6 - Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene)

Capitolul 7 - Descrierea planului de actiune

Capitolul 8 - Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei

Capitolul 9 - Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, evaluare si control a strategiei

Capitolul 10 - Planul de finantare al strategiei

Capitolul 11 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL

Capitolul 12 - Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislatiei nationale

Alocare financiara

Anexa 8 - Fisele posturilor - modificata