STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA GAL VALEA DUNARII SUDOLT v08

Strategia de Dezvoltare Locala GAL Valea Dunarii Sudolt v08

 

Nota aprobare AFIR

Nota aprobare DGDR AM PNDR

Anexa 1 Modificare SDL GAL Valea Dunarii Sudolt 

Anexa 1 - Acord de parteneriat

Anexa 2 - Fisa de prezentare a teritoriului

Anexa 3 - Componenta parteneriatului

Anexa 4 - Planul de finantare

Anexa 5 - Harta administrativa a teritoriului

Anexa 8 - Fisele posturilor

Introducere

Capitolul 1 - Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite - analiza diagnostic

Capitolul 2 - Componenta parteneriatului

Capitolul 3 - Analiza SWOT

Capitolul 4 - Obiective, prioritati si domenii de interventie

Capitolul 5 - Prezentarea masurilor

Capitolul 6 - Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene)

Capitolul 7 - Descrierea planului de actiune

Capitolul 8 - Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei

Capitolul 9 - Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, evaluare si control a strategiei

Capitolul 10 - Planul de finantare al strategiei

Capitolul 11 - Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL

Capitolul 12 - Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislatiei national