Actiune informare la sediile UAT-urilor din teritoriul GAL VDS 24-25.06.2019

In zilele de 24.06.2019 si 25.06.2019, echipa tehnica GAL Valea Dunarii Sudolt a intreprins o actiune de informare la nivelul UAT-urilor din teritoriul acoperit de GAL. Aceasta a constat in:

 
  • afisarea la sediile UAT-urilor a Stadiului implementarii SDL 
  • prezentarea masurilor ce nu au fost lansate si care urmeaza a fi lansate in perioada urmatoare
  • distribuirea de pliante pentru sM 17.1 "Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor"