Adunarea Generala a Membrilor GAL VDS 10.08.2017

In data de 10.08.2017 a avut loc Adunarea Generala a Membrilor GAL VDS la sediul primariei Barca.

In cadrul sedintei au fost dezbatute subiecte ce vizeaza functionarea GAL in cadrul sM 19.4 si lansarea masurilor din cadrul SDL (sM 19.2).