Adunarea Generala a Membrilor GAL VDS 20.12.2018

In data de 20.12.2018 a avut loc Adunarea Generala a Membrilor GAL VDS la sediul primariei Barca.

 

In cadrul sedintei a fost prezentata situatia la zi a implementarii Strategiei de Dezvoltare a GAL VDS si a fost aprobata prelungirea Apelului de Selectie nr. 1/2018 aferent M7/6B "Sprijin pentru accesul populatiei din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt la informatie prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate populatiei din mediul rural" pana in data de 09.04.2018.

Totodata a fost desemnata persoana responsabila cu prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul asociatiei.