Adunarea Generala a Membrilor GAL VDS 23.04.2021

In data de 23.04.2021 a avut loc Adunarea Generala a Membrilor GAL VDS in incinta unei terase din Orasul Bechet.

 

Au fost dezbatute teme precum:

  • Prezentarea situatiei la zi a implementarii SDL GAL VDS;
  • Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare ale Asociatiei GAL VDS;
  • Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021;
  • Aprobarea modificarii Actelor Constitutive ale Asociatiei GAL VDS, etc...