Adunarea Generala a Membrilor GAL VDS 30.06.2020

In data de 30.06.2020 a avut loc Adunarea Generala a Membrilor GAL VDS in incinta unei terase din Orasul Bechet.

 

Au fost dezbatute teme precum:

  • Prezentarea stadiului implementarii SDL GAL VDS la zi;
  • Situatia la zi a contului de contributii si cotizatii;
  • Aprobarea documentelor specifice M2/1A "Consilierea fermierilor in vederea constituirii de forme asociative" - apel 1/2020;
  • Aprobarea documentelor specifice M5/3A "Sprijin pentru cooperarea pe orizontala si verticala intre actorii din mediul rural pentru organizarea de lanturi scurte si piete locale" - apel 1/2020;
  • Aprobarea modificarii actelor constitutive ale Asociatiei GAL VDS, etc.