Masura 6/6A Apel nr 1/2018

Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt

APELUL DE SELECTIE nr. 1/2018

27.03.2018 - 27.04.2018

ATENTIE!: Va rugam sa aveti in vedere consultarea Stadiului depunerii proiectelor in cadrul prezentului apel de selectie postat si actualizat zilnic la sectiunea "Anunturi" pentru veriicarea disponibilului ramas din Alocarea financiara totala (%)!!!

 

Va recomandam ca înainte de a începe completarea cererii de finantare pentru apelul de selectie aferent  M6/6A - „Crearea de noi activitati ne-agricole in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt”, sa va asigurati ca ati parcurs toate informatiile prezentate în Ghidul Solicitantului.

Va recomandam ca pâna la data limita de depunere a cererilor de finantare în cadrul prezentului apel de selectie sa consultati periodic pagina de internet www.galvds.ro , pentru a urmari eventualele modificari/interpretari ale conditiilor generale si/sau specifice, precum si alte comunicari/ clarificari pentru accesarea fondurilor în cadrul PNDR 2014-2020, Axa LEADER

A1 Cererea de Finantare M6/6A

A2 Plan de Afaceri

A3 Model Contract de Finantare

A4.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

A4.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

A4.3 Declaratie cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

A4.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

A5 DPR privind evitarea crearii conditiilor artificiale

A6 DPR privind eligibilitatea solicitantului

A7 DPR a solicitantului ca va intra intr-o forma asociativa potrivita pentru domeniul sau de activitate

A8 Lista codurilor CAEN eligibile 

A9 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

A10 DPR a solicitantului ca nu a mai depus acelasi proiect si in cadrul unei alte masuri din PNDR

Fisa conformitate M6/6A

Fisa evaluare generala M6/6A

Fisa masurii

Ghidul Solicitantului M6/6A